Ide o kovové lamelové krytiny vyvinuté tak, že všetky ich kotevné prostriedky sú skryté pod krytinou a nie sú teda zdrojom zatekania. Ich kotvenie sa prevádza buď priamo za skrytou časťou lamiel alebo prostredníctvom kotevných kameňov (RIVERCLACK), ktoré naviac umožňujú krytine dilatovať.

Tieto krytiny je možné používať i pre nízkospádové strechy. Ich ďalšou výhodou je veľmi jednoduchá montáž.