PROFIL SPOLočnosti a miesto na trhu

Firma Kovové profily SR, spol. s r. o. bola založená v r. 1997, ako dodávateľ opláštenia budov na báze tenkostenných profilov a poskytovania nadväzujúceho servisu a poradenskej činnosti pre investorov, projektantov a stavebné firmy v oblasti využitia týchto profilov v stavebníctve.

 

SPOLUPRÁCa S FIRMOU KOVOVÉ PROFILY sR, SPOL. S R.O. Prináša ZÁKAZNÍKoM TieTO VÝHODY:

  1. Flexibilita a spoľahlivosť dodávok – takmer všetky produkty dodávané firmou Kovové profily SR, spol. s. r. o. sme schopní dodať z viacerých výrobných miest, čo zaručuje flexibilitu a spoľahlivosť dodávok aj v situáciách, kedy napríklad jeden výrobný závod má poruchu v technológii, výpadok materiálu atď. Istota dodávky v dohodnutom mieste a čase je tak u našej spoločnosti na najvyššej úrovni.
  2. Široký sortiment dodávok a prispôsobenie dodávok potrebám stavby – tým, že firma dodáva opláštenie z tenkostenných profilov vo všetkých jeho v súčasnej dobe využívaných typoch opláštenia (trapézové profily, vlnité profily, sendvičové panely vypĺňané PU, minerálnou vlnou či EPS, kazetové steny, fasádne lamely, veľkoplošné fasádne kazety, ACM – dosky – bondy, tenkostenné väznice vrátane potrebného materiálu pre montáž (spojovací a tesniaci materiál, izolačný materiál, presvetlovacie dosky), nie je nútená zákazníkovi presadzovať produkt jednej firmy, ale naopak zvoliť pre každú stavbu vhodný produkt – vyhovujúci technicky, cenovo a termínom dodania.
  3. Technická podpora pre investorov, projektantov a stavebné firmy na najvyššej úrovni – naša spoločnosť disponuje mnohoročnými skúsenosťami v oblasti používania tenkostenných materiálov pre stavebníctvo a je tak schopná poskytnúť presné informácie pre optimálne využitie kovového opláštenia pri uvážení najrôznejších technických požiadaviek napr. protipožiarnej ochrany, akustických vlastností, statických vlastností, riešenie detailov pri projektovaní a používaní materiálov na stavbe.
  4. Kovové profily SR, spol. s. r. o. dáva zákazníkovi možnosť využitia flexibilných platobných podmienok, ktoré sú u nás flexibilnejšie ako je bežné. Je to umožnené hlavne priebežnou informovanosťou o situácii v stavebníctve v SR a ČR a tiež dlhodobými kontaktmi so zákazníkmi.
  5. Technický servis poskytovaný našou spoločnosťou zahŕňa: poradenskú činnosť pre investorov, architektov, projektantov a stavebné firmy pri výbere vhodného typu opláštenia či už jednotlivých konkrétnych profilov pre strechu a stenu, riešenie detailov stavieb, pri zohľadnení požadovaných vlastností materiálov na dĺžku garancie či životnosti, akustické a protipožiarne požiadavky, designové požiadavky, spracovanie statických výpočtov pre strechy a steny, zhotovovanie kladačských plánov či tvorba projektov, priebežné sledovanie technických a právnych noriem nadväzujúcich na dodávaný sortiment a jeho využitie.