PRODUKTY

Nami dodávaný sortiment materiálov pre opláštenie budov a pre konštrukcie budov je rozdelený podľa jednotlivých typov v stĺpci vľavo.

Kliknutím na určitý typ výrobkov vľavo sa rozbalí menu s jednotlivými typmi opláštenia, systémov a konštrukcií.

SLUŽBY

Zabezpečujeme:

  • dodávky všetkých uvedených materiálov
  • odporučíme vhodný typ opláštenia pre investorov a projektantov
  • vypracujeme statické návrhy plášťov či ich optimalizáciu
  • spracujeme kladačské plány
  • riešime zložité a neštandardné požiadavky detailov atď.
  • zaškolíme stavebné firmy

Nepresadzujeme jeden výrobok či jedného výrobcu, ale presne poznáme všetky dostupné
systémy a výrobky v našej oblasti a pre každú stavbu ponúkneme systém či výrobok, ktorý
vyhovuje najlepšie daným nárokom – úžitkovým, estetickým a cenovým.