Sú nosným prvkom skladaných plášťov, tzv. kazetových stien. Moderné, modifikované skladby kazetových stien s tepelnou izoláciou prekrývajúce zámky kaziet majú už vyriešené tepelné mosty, a tak je možné ich používať ako plnohodnotné obvodové plášte. Dodávame aj perforované kazety s funkciou akustického útlmu.

Skladby s eliminovanými tepelnými mostami:

 • Systém ROCKPROFIL
 • KI-KP Duotherm

Kazetové steny, radiacej sa medzi systémami ľahkých obvodových plášťov (LOP), sú určené predovšetkým k oplášteniu zateplených stien a fasád novostavieb aj rekonštruovaných objektov. Vďaka možnej voľbe materiálu exteriérového plášťa, sú kazetové steny vhodné ako pre industriálne a komerčné objekty, tak aj pre stavby občianskej vybavenosti. Sú ideálnym systémom opláštenia pre fasády s vyšším nárokom na požiarnu odolnosť plášťa so vzdialenosťou rámov až 7,5 m pri zachovaní optimálnych nákladov. Jedná sa o samonosný systém opláštenia bez použitia sekundárnej konštrukcie (paždíkov).

C-kazety sa dodávajú štandardne s povrchovou úpravou Polyester hr. 12-15 mikrometrov, avšak je možné dodať aj iných v povrchových úpravách (napr. PE 25 mikrometrov, PVDF a ďalšie). Väčšia časť kazetových profilov sa vyrába z ocele S320, niektoré potom z S250. Možnosťou sú aj perforované profily určené pre steny s akustickou absorbciou. Niektoré profily sú dodávané na stavbu s predvŕtanými otvormi a s integrovaným tesnením spojov kaziet.

Štandardná výška C-kaziet je 600 mm, hĺbka od 90 po 240 mm. Hrúbka profilov je od 0,75 mm do 1,25 mm a u niektorých profilov aj 1,5 mm.

Výhody +++!

 • výhodné pre väčšie rozpony – podstatná úspora nákladov na nosnú konštrukciu
 • výhodné pre veľké objekty – rýchle uzavretie haly len kazetami a následné pokračovanie
 • výhodné pre vysoké výrobné a skladové objekty a obchodné objekty (najmä staticky, možno odstupňovať hr. plechu a tým zvyšovať statickú únosnosť pri zachovaní hrúbky plášťa)
 • hlukový útlm do 58 dB (už štandardné stena 45 dB)
 • súč. prestupu tepla U až do 0,175 W / m2K-1
 • protipožiarne do 45 min pri rozponu až 7,5 m
 • čistý interiér haly – prípadné výstuhy okolo okien schované v kazete
 • možnosť variantného vonkajšieho opláštenia (trapézy, vlny, lamely, fasádne kazety, sendviče, kompozitné dosky …)

Nevýhody —-!

 • 3-kroková montáž
 • problém s Tepelnými mostmi: klasické prevedenie ani pri  izolácii  200 mm nevyhovuje norme,  pri započítaní tepelných mostov je súč. prestupu tepla U=  len 0,59 W/m2K-1
 • kazetové steny s predsadenou izoláciou je nutné riešiť systémom (Rockprofil systém, KI-KP Duotherm…)

C-kazety pre oba systémy je nutné staticky posúdiť, nie je možné použiť tabuľky únosnosti výrobcov C-kaziet

TYPY KAZIET

Označenie Výška H [mm] Hlbka (tl. kazety) T [mm] Dodávané typy kaziet a ich tvary Hrúbka plechu [mm]
A B D E1 E2 F G1 G2 H I J 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50
K 90/600 600 90 •1
K 100/600 600 100 •1 •1 •1 •1
K 110/600 600 110 •2 •1 •1
K 120/600 600 120 •1 •1 •1 •1
K 125/600 600 125
K 130/600 600 130 •1 •1 •1 •1
K 140/600 600 140
K 145/600 600 145 •2 •1 •1 •1
K 150/600 600 150 •1
K 160/600 600 160 •2 •2 •1 •3
K 180/600 600 180
K 200/600 600 200 •3
K 220/600 600 220
K 240/600 600 240
Rockprofil / KI-KP Duotherm × × × × × × ×
Možnosť akustického prevedenia × × × × × ×
Pozn.: •1 jen tl. 0,75-1,25; •2 jen tl. 0,75-1,00; •3 jen S250 a tl. 0,75 a 0,88