Ide o prefabrikované plášte budov, ktoré sa montujú viac-menej v rámci jednej operácie na nosnej konštrukcii a tvoria tak obvodový plášť.

V základnom prevedení ide o dve vrstvy profilovaného plechu, najčastejšie oceľového pozinkovaného s povrchovou úpravou, ktoré z oboch strán uzatvárajú tepelnú izoláciu. U niektorých typov môže byť jedna z krycích vrstiev nahradená iným materiálom napríklad strešnou krytinovou fóliou.

 

Z hľadiska funkcie ich členíme na:

 • Strešné
 • Stenové

Z hľadiska použitého tepelného izolantu ich členíme na:

 • PUR
 • PIR (IPN)
 • Minerálna vlna
 • Penový polystyrén

Z hľadiska kotvenia ich členíme na:

 • Panely s priznaným zámkom
 • Panely so skrytým zámkom

Výhody +++!

 • rýchla montáž – jeden prvok
 • štandardne dobrá tepelná izolácia
 • požiarna odolnosť až 180 min u minerálnej vlny
 • možnosť výberu mnohých typov profiláciou exteriérového plášťa – pekný dizajn

Nevýhody —!

 • obmedzená únosnosť môže spôsobiť rast nákladov na nosnú konštrukciu u väčších, vysokých a rozľahlých budov
 • požiarna odolnosť je často limitovaná zmenšením vzdialenosti podpôr – štandardne 3-4 m, výnimočne do 6 m
 • široké budovy – pozor na stavebné napojenie
 • pozor na napojenie panelov na konštrukciu u panelov s väčšou izoláciou k betónovej konštrukcii (nutné cez „agrafy“)
 • spád strechy pri paneloch 7% (= 4 °)