Sú určené na presvetlenie strešných a stenových plášťov v kombinácii s bežne využívanými materiálmi pre uvedené opláštenia. Zabezpečia účinné a zároveď ekonomické osvetlenia interiérov budov.

Nielen zníženie nákladov na energie za umelé osvetlenie, ale predovšetkým prirodzené svetlo namiesto umelého sú jasnými faktormi pre vyutižie profilov k presvetleniu strešných a fasádných plášťov.