Zahŕňa kompletný sortiment izolácií a tesnení pre strešné a fasádne systémy.

  • Tesniace profily do vĺn pre trapézové plechy (A/B)
  • Tesniace profily do vĺn pre sendvičové panely (A/B)
  • Tesnenie prestupov do striech a stien (manžeta + skrutky + tmel)
  • Tesniace pásky – PVC, polyetylénové, butylové, komprimované
  • Protipožiarne pásky
  • Tepelné izolácie pre ROCKPROFIL
  • Tepelné izolácie pre KI-KP DUOTHERM
  • Tepelné izolácie pre skladané plášte

U tesniacich profilov pre trapézové plechy a sendvičové panely venujte pozornosť orientácii profilu (A/B)!

 

Tesniace pásky a protipožiarne pásky sú doplnkom pre ďalšie výrobky, ich použitie sa riadi požiadavkami výrobcov strešných a fasádnych materiálov a požiadavkami projektov.

 

Voľbu tepelnej izolácie určuje projektant, prípadne požiadavky na tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti plášťa.

 

Ak si nie ste istý alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte technické oddelenie Kovových profilov SR.