• Lemovacie prvky sú štandardne ohýbané z tabuľového plechu hrúbky 0,63 mm až 1,00 mm v povrchových úpravách ako sa dodávajú trapézové profily a sendvičové panely
  • Výstužné a distančné prvky dodávame z plechu hrúbky 1,00 mm až 4,00 mm v povrchovej úprave pozink Z 275