Zahŕňa kompletný sortiment spojovacieho materiálu a kotvenie techniky pre strešné a stenové plášte.

 • Skrutky samovrtné/závitotvorné
 • Skrutky nerezové/pozinkované
 • Nity/Bulb – Tinte/rozperné nity
 • Skrutky do ocele/betónu/dreva
 • Skrutky pre sendvičové panely
 • Spike
 • Skrutky s definovaným odstupom
 • Kaloty/podložky
 • Vrtáky do ocele/betónu
 • Hmoždinky
 • Krytky
 • Vybrané náradie pre spoj. materiál

Počet, umiestnenie, typ a druh spojovacieho materiálu, ako aj spoje, je nutné pri projektovaní staticky posúdiť a pri montáži potom tieto údaje predpísané v projektovej dokumentácii bezpodmienečne dodržať.

spojovaci_material