Ide o kompozitné materiály typu „bond“ od popredného svetového výrobcu firmy MITSUBISHI PLASTICS, Inc. Tokyo v Japonsku. Spoločnosť Kovové profily SR, spol. s r.o. je výhradným dodávateľom produktov ALPOLIC®, ALPOLIC®/fr a ALPOLIC®/A2 na Slovensku a v ČR.

Kompozitné dosky tvoria krycie, najčastejšie hliníkové plechy spojené jadrom. Materiály sú rozdelené do troch skupín podľa požiarnej náročnosti:

ALPOLIC®

Kompozitný panel určený predovšetkým pre interiéry, najčastejšie v hr. 3 mm. Jadro je termoplastické (polyethylénové).

ALPOLIC®/FR

Štandardný panel pre využitie v exteriéri, najčastejšie v  hr. 4 mm . Panel je s minerálnym jadrom a retardérmi horenia nešíriacimi požiar podľa EN 13501-1 požiarnej klas. Tr. B-s1,d0. Vďaka požiarnej skúške podľa CEN ISO 13785-1, je možné ho ako jediný „bond“ v tr. B použiť aj pre DP1 do výšky budov 22,5 m.

ALPOLIC®/A2

Panel s plne nehorľavým jadrom s požiarnou klasifikáciou A2, najčastejšie v hr. 4 mm. Panel možno použiť bez obmedzenia v projektovaní.